VULERA

Scavuzu ‘cchi piadi ‘nderra ‘ppi non senti cavudu
ma u’ problema c’è ancora e ti tagli s’alluanghi ‘na mana
ppicchì c’ed’a lama vicina ne ca vid’u manicu
e u gavutu è sul’azziccatu supr’u tavulu.
è thuvulu, ma ‘a meja nuvula non chiova
mova puru sutt’a pioggia accussi a genti non s’accorgia:
“chi nova?” nenti! mo st’att’accuart’ara zanga e quannu scamba
ammenda ca cangia ‘cca anguna cosa ‘cci manga!
ciangia! c’ha pirdut’e pass’a nuttata
scummigliata ‘onn ti cummoglia nuggia scusa
è ‘mbrusat’a jurnata ca non gaz’a capa,
si senza ciras’e tian’ancora a capa ‘mbusa!
s’u suann’on t’accunsula allura jetta n’uacchiu fora e statt’ ‘mmianz’a’ via
quannu ‘u sulu si suma, ca chir’a chini vida quadia
e si non t’ad’addicriat’ a’ luna! sicuru u sulu t’addicria!

rit:
vulera vulera
ca mi putera risbijà e si mi risbijera
vulera vidi ca mo si ‘cca!
vulera vuera
ca mi risbijera
e si mi putera risbijà
vulera a musica!

vulera l’uacchi ‘cchiu gruassi ‘ppi ‘bbi guardà a tutti,
vulera ghessi fattu ma ‘bbi bidi i mostrhi!
vulera vulera, vulera l’era ca c’era vulera vulà e si putera
vulera si ma sulu ‘cchi piadi ma ‘cca capa
mi stera ara casa picchì c’è chi non’ha tena! vulera na cosa,
ma na cosa grossa ca si ghe d’avant’a porta
a sianti puru s’onn’abbussa, vuler’a tussa
ogni bota ca dicu na cosa storta e vulera non avì a vucca!
mi vulera caccià tanti vizzi! vulera ghessi capaci ‘i mi lassà ji
senza cad’a piazzi, ‘ppi mi gazà quann’haia fa i sirvizi,
vulera ‘chi cosi brutti
vruceranu cumu quannu spiazz’a pipazza cchi man’e ti tuacchi l’uacchi
ca chin’a fà sa pija cchiù forti, c’ a’ ogni cazzottu si rumbissan’i nocchi e no u mussu!
vulera dic’a chini fad’a vilanza
ca tena nu vrazzu ‘cc’u’ piattu cchiù fin’e unu cchiù ‘nduppu
si ‘ca para cà ‘a fà ben’è delittu, duarmu, ma mi gaz’i bottu!
e stu quachariaggiu mi’è malu’mbaratu
non pija suannu si non’è annacatu,
stu quachariaggiu mi’è malu’mbaratu
non pija suannu si non’è annacatu,… e mancu s’è annacatu!

rit:
vulera vulera
ca mi putera risbijà e si mi risbijera
vulera vidi ca mo si ‘cca!
vulera vuera
ca mi risbijera
e si mi putera risbijà
vulera a musica!